Budapest I. kerületi
PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
„Tudás, Vidámság, Jövő”

Hatályos dokumentumok


 


Ebben a cikkben - egyebek mellett az intézményi alapdokumentumokról (A), az intézményi közzétételi listáról (B) és az e-ügyintézésről (C)  a kompetenciamérésekről (D) és a közösségi szolgálatról (E) találunk anyagot.

A) Alapdokumentumok

Szakmai Alapdokumentum

A 2021. szeptember 1-jétől érvényes Pedagógiai program

A 2020. szeptember 1-től érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat

A 2020.október 1-jétől érvényes Házirend (az egységes szerkezetű változatban ennek melléklete a Digitális oktatás házirendje, amely 2020. november 12-én módosult)

Kötelező minimális eszközlista (2020. október 9)

 

B) Intézményi  közzétételi lista

A "229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrahajtásáról " 23 § (1) alapján közzétett nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban.


Az egyes dokumentumok a linkekre kattintva érhetők el. A dőlt betűs pontokban foglalt dokumentumok nem állnak rendelkezésre, illetve nincs róluk tudomásunk. Néhány alapvetőnek gondolt dokumentum innen is, illetve a feljebb található Alapdokumentumok bekezdésből is elérhető. Az egyes dokumentumokat lektorálás után pdf formátumban helyezzük el a honlapon. A lista utolsó frissítésének dátuma: 2021 november 9.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista (részlegesen utoljára frissítve: 2021. november 10 tartalmazza:

a) a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót - a 2021-2022-es tanévre szóló tájékoztatónk innen tölthető le  frissítve: 2021.10.16

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát  frissítve: 2021.10.16

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési oktatási intézmény nyitvatartásának  rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(2) (...)

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségétfrissítve: 2021.11.10

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, frissítve: 2021.11.10

c) az országos mérés-értékelés eredményeit  frissítve: 2021.11.11

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat  frissítve: 2021.11.09

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit  frissítve: 2021.11.11

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét ,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát frissítve: 2021.11.08

C) E-ügyintézés

Tájékoztató az e-ügyintézés kínálta lehetőségektől.

D) A kompetenciamérések elemzései

A 2012. évi kompetenciamérés adatai, elemzése

A 2013. évi kompetenciamérés, adatai elemzése

A 2014. évi kompetenciamérés adatai, elemzése

A 2016. évi kompetenciamérés adatai, elemzése (2017.03.31)

A 2018. évi kompetenciamérés főbb eredményei, elemzések

E) Közösségi szolgálat

A minden tanuló számára kötelező közösségi szolgálatról  általános tájékoztató és a teljesítésigazolás sablonja tölthető le.

 

Oldal tetejére

Kapcsolat

Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium

Cím: 1013 Budapest, Attila út 43.

Tel/fax: +36 1 375-7736

Email: admin@petofigimi.hu

OM kód: 035218
Telephelyikód: 0001
Tankerületi kód: BO 0201

bővebben »

Térkép


Petőfi Sándor Gimnázium