Budapest I. kerületi
PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
„Fejlődni a kultúrában, biztonságban, szabadon.”

Hogyan tehető észrevétel az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatban? (2024. jún.)

Mikor lehet megtekinteni a kijavított érettségi dolgozatokat?

A betekintés  június 3-án (hétfőn) 8 és 16 óra között lehetséges. 

Hogyan tehető észrevétel az írásbeli vizsgadolgozattal kapcsolatban?

A vizsgaszabályzat 26. § (2) bekezdése alapján a kijavított írásbeli vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket a vizsgázó a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le.

Ebben a tanévben ez a nap 2024. június 04. (kedd) délután 16 óra.

A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye.

Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az igazolási kérelem elfogadásáról az igazgató dönt.

Ha a tanuló észrevételt tett középszintű írásbeli dolgozatának javítására, azt az igazgatónak egy másik szaktanárral a javítási, értékelési útmutató alapján felül kell vizsgáltatnia. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az előzetes értekezleten helyettes szaktanár álljon rendelkezésre az észrevételben foglaltak elbírálására. Az észrevétel elbírálásában nem vehet részt a dolgozatot elsőként javító szaktanár.

A vizsgálat a dolgozatnak csak arra a részletére terjedhet ki, amelynek javítására a vizsgázó észrevételt tett. Az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.


Ki bírálja el az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozattal kapcsolatban benyújtott észrevételt?

Emelt szintű vizsga esetén a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt az igazgató a lehető legrövidebb időn belül megküldi a kormányhivatalnak.

Emelt szintű írásbeli vizsgadolgozat javítására benyújtott észrevétel esetén a kivizsgálás a kormányhivatal feladata. A kormányhivatal az észrevétellel érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt a javítási, értékelési útmutató alapján újraértékelteti. A szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet. Ezt követően a szaktanár értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki továbbítja azt a vizsgabizottság elnökének. A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi a kormányhivatal által megküldött szaktanári értékelést, és azt rávezeti az osztályozó ívre. A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a szaktanári értékelésről.

Kedves Végzős Diákjaink!

Mellékeltünk egy általunk kitöltött, középszintű illetve emelt szintű dolgozat javítására tett vizsgázói észrevételt, hogy lássátok, hogyan is kell ezeket a kérelmeket kitöltenetek.

középszint minta,   emelt szint minta.

A nyersfájlok:  kozépszint üres,  emelt szint üres.

A lefotózott írásbeli dolgozatokat otthon alaposan olvassátok át és hasonlítsátok össze a megoldókulcsokkal, amelyeket a www.oktatas.hu oldalon találjátok.

Észrevételt akkor tehettek, ha az általatok adott megoldás a megoldókulcs szerint jó, viszont a javító tanár nem vette ezt a jó megoldást figyelembe.

A másik lehetőség az, amikor a pontszámaitokat nem jól adták össze.

Ekkor a következő a teendőtök:

  1. Töltsétek le a kérdéses vizsga szintjének megfelelő észrevételi lapot.
  2. Nyomtassátok ki, töltsétek ki, írjátok alá és hozzátok be az iskolába. Első körben keressétek a jegyzőket (dr. Tapazdi Judit, Nagy Edit, Tomolák Aranka). Ha őket nem találjátok, Vizi János is tud segíteni. Legvégső esetben a titkárságon kell hagyni az észrevételi lapot.
  3. Ezt kell tenni mind a középszintű, mind az emelt szintű vizsgadolgozatok javítására tett észrevételeitekkel. A határidőt tartsátok be (2024. június. 04. 16.00), ennek lejárta után nem tudjuk figyelembe venni az észrevételt.
  4. Kérjük, alaposan olvassátok el a javítási útmutatót, mielőtt észrevételt nyújtanátok be.

Amennyiben kétségeitek támadnának, keressétek szaktanáraitokat és/vagy az osztályotok érettségi jegyzőjét.

12.A: Nagy Edit (nagye@petofigimi.hu)

12.B: Tomolák Aranka (tomolak.aranka@gmail.com)

12.C: Tomolák Aranka (tomolak.aranka@gmail.com)

12.E: dr. Tapazdi Judit (tapazdij@gmail.com)

 

« vissza
Oldal tetejére

Kapcsolat

Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium

Cím: 1013 Budapest, Attila út 43.

Tel/fax: +36 1 375-7736

Email: admin@petofigimi.hu

OM kód: 035218
Telephelyikód: 001
Tankerületi pénzügyi azonosító: BO 0201

bővebben »

Térkép


Petőfi Sándor Gimnázium